DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Z przyjemnością umówimy się na spotkanie lub odpowiemy na wszelkie pytania

BEZPŁATNA WYCENA - KLIKNIJ

ZAPRASZAMY

Odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego

BEZPŁATNA WYCENA-KLIKNIJ
 • Telefon

  +48 533 40 80 40

 • Adres

  ul. Jana Styki 17
  45-753 Opole

 • E-mail

  biuro@rsclean.pl

 • Dane firmy

  Firma Usługowo-Handlowa
  RS Clean
  NIP 7541320292533 40 80 40 biuro@rsclean.pl

Formularz kontaktowy

* Pola są wymagane.

* Wysyłając wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora, zgodnie z poniższymi informacjami

Administratorem Twoich danych jest Firma Usługowo-Handlowa RS Clean z siedzibą w Opolu przy ul.Jana Styki 17, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7541320292. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@rsclean.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: 45-753 Opole, ul.Jana Styki 17.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
 • marketingu bezpośredniego
 • do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
 • finansowo-księgowych
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń
 • do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 45-753 Opole, ul.Jana Styki 17 . lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@rsclean.pl . Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Firma Usługowo-Handlowa RS Clean w ramach zawieranych z Tobą umów.